PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy lub miasta i wyznacza sposoby zagospodarowania oraz warunki zabudowy terenu, określa także umiejscowienie budynków przeznaczenia publicznego i jest głównym narzędziem realizującym lokalną politykę urbanistyczną. Plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem, który ustanawia przepisy budowlane panujące na określonym terenie, a także jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. Za sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada właściwy organ: w gminach wiejskich – wójt, w gminach wiejsko-miejskich lub miejskich – burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców – prezydent.

Uchwalenie planu miejscowego ma charakter fakultatywny i nie ma nakazu tworzenia oraz uchwalania tego typu planów, jednak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje wyjątki od tej reguły.

Jak ustala się plan zagospodarowania przestrzennego?

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się na podstawie sformalizowanych procedur. Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz publiczne ogłoszenie uchwały przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Na tym etapie informuje się mieszkańców o możliwości składania wniosków do projektu. Następnie odpowiedni organ sporządza właściwy projekt planu miejskiego z uwzględnieniem wniosków mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

Po zaprezentowaniu planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego w formie uchwały oraz rysunku, projekt kierowany jest do uzgodnień i opinii oraz poddany publicznej dyskusji. Jest to okres, w którym każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Po rozpatrzeniu wszelkich uwag i poprawek dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, rada gminy uchwala projekt, po wcześniejszym stwierdzeniu braku sprzeczności z obowiązującym studium. Jednocześnie decyduje się o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
darmowa analiza twojego gruntu